อัลบั้มภาพ

Album " สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 29 ก.ค.54 "

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   
รายละเอียด :
นายสุรชัย ขันอาสา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พบปะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย(ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต และพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ