อัลบั้มภาพ

Album " คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช "

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   
รายละเอียด :
จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นางชะอ้อน จูเมฆา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมแม่ดีเด่นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ตรวจเยี่ยม แม่ดีเด่นนางรุ่งเรือง สังขนิตย์ อำเภอท่าศาลา และนางปรียา นาคแก้ว อำเภอสิชล